Produkty

UWAGA 

Ostrza OLFA są niezwykle ostre. Podczas cięcia i wymiany ostrza zachowaj szczególną ostrożność. Zużyte ostrza mogą być również niebezpieczne - przed wyrzuceniem zabezpiecz je wykorzystując np. pojemniki, w których dostarczane są nowe ostrza lub też skorzystaj ze specjalnych pojemników OLFA DC-2 i DC-4.
Noże i ostrza przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci !

Noże bezpieczne automatyczne

OLFA model SK-8

 

Automatyczna ochrona przed skaleczeniem

Nóż przeznaczony dla osób pracujących w miejscach, gdzie często rozcinane są tekturowe opakowania: marketach, magazynach, na liniach technologicznych itp. Po wysunięciu i wbiciu ostrza w karton, utrzymuje się ono w położeniu wysuniętym w wyniku tarcia o przecinany materiał, natomiast chowa się do rękojeści po utracie kontaktu z przecinanym materiałem niezależnie od tego czy kciuk przytrzymuje suwak ostrza czy też nie. Dla zwiększenia trwałości narzędzia rękojeść zaopatrzono w odlaną z aluminium osłonę. Elastomerowa nakładka na tylnej stronie rękojeści i szeroki suwak zwiększają wygodę posługiwania się nożem.

Ostrze SKB-8 ścięte pod kątem 90o dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo, jego wymiana nie wymaga dodatkowych narzędzi. Konstrukcja noża pozwala na bardzo łatwe przystosowanie go do pracy dla osób leworęcznych.


Funkcjonalności
Co oznacza certyfikat GS ?

Co oznacza certyfikat GS ?

Certyfikat wyrobu TÜV Rheinland

Każdego roku TÜV Rheinland bada szeroki zakres wyrobów pod kątem ich bezpieczeństwa i jakości. Po pozytywnym zakończeniu procesu badawczego, wyrób otrzymuje certyfikat, potwierdzający spełnienie wymogów, według których został zbadany. Jest to ogromne ułatwienie dla kupujących w trakcie podejmowania decyzji zakupowych. Jest potwierdzeniem przez niezależnych ekspertów jakości i bezpieczeństwa wyrobu.

Przyznanie znaku certyfikacji bądź certyfikatu często poprzedzają badania laboratoryjne. Celem tych badań jest weryfikacja produktów pod kątem ich zgodności z przepisami prawnymi oraz normami przedmiotowymi dotyczącymi określonych grup funkcjonalnych. Wśród popularnych badań produktów konsumenckich znajdują się: testy dotyczące trwałości, wytrzymałości, odporności na wstrząsy, stabilności, bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego. A także badania materiałów i powierzchni, oceny ergonomii oraz funkcjonalności, badania porównawcze i analizy jakościowe.
Pozytywne wyniki badań laboratoryjnych wyrobów, audytu Warunków Techniczno -Organizacyjnych (WTO) oraz merytorycznej oceny eksperta są podstawą do wydania certyfikatu dla poszczególnych produktów.

TÜV Rheinland bada próbkę reprezentatywną wyrobów zgodnie z postawionymi wymogami. Badania te są zwykle prowadzone w laboratoriach TÜV Rheinland. W wyjątkowych przypadkach, takich jak duże urządzenia eksperci badają wyroby w miejscach produkcji. W celu utrzymania jakości I bezpieczeństwa wyrobu pracownicy TÜV Rheinland monitorują miejsce produkcji i sprawdzają bieżącą produkcję z próbką referencyjną. W ten sposób zapewniają że wyroby spełniają wymagania certyfikacji.

W zależności od tego czego dotyczyła certyfikacja znak certyfikacji może być wykorzystywany na produkcie, jego opakowaniu, etykiecie i materiałach marketingowych z nim związanych. Posługiwanie się znakami certyfikacji na wyrobach może wpływać na większą konkurencyjność oraz wzrost znaczenia producenta na rynku. 

 

 

Pasuje do

OLFA ostrza SKB-8

OLFA ostrza SKB-8

Ostrze do noża SK-8