Produkty

UWAGA

Ostrza OLFA są niezwykle ostre. Podczas cięcia i wymiany ostrza zachowaj szczególną ostrożność. Zużyte ostrza mogą być również niebezpieczne - przed wyrzuceniem zabezpiecz je wykorzystując np. pojemniki, w których dostarczane są nowe ostrza lub też skorzystaj ze specjalnych pojemników OLFA DC-2 i DC-4.
Noże i ostrza przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci !

Noże bezpieczne półautomatyczne

OLFA model SK-7

 

Kompaktowy nóż pasujący do każdej dłoni i kieszeni

Nóż przeznaczony do rozcinania tekturowych opakowań. Działanie noża polega na tym, żeby po wysunięciu suwakiem ostrza i wbiciu go w karton, w dalszym etapie cięcia zdjąć kciuk z suwaka. Ostrze utrzymuje się wtedy w położeniu wysuniętym w wyniku tarcia o przecinany materiał.  Natychmiast po utracie kontaktu z przecinanym materiałem (lub gdy wypuścimy nóż z ręki) ostrze chowa się automatycznie do rękojeści. Minimalizuje to niebezpieczeństwo skaleczenia jak i możliwość pozostawienia noża z wysuniętym ostrzem w obrębie stanowiska pracy.

Niewielka rękojeść swobodnie mieści się w kobiecej dłoni, suwak wysuwający ostrze nie wystaje ponad obudowę i nie zaczepia o odzież w trakcie wyciągania czy też chowania go do kieszeni, niewielki rozmiar ostrza SKB-7 ściętego pod kątem 90o minimalizuje ryzyko głębokiego skaleczenia. Konstrukcja noża pozwala na bardzo łatwe przystosowanie go do pracy dla osób leworęcznych.

 

 

Funkcjonalności
Co oznacza certyfikat GS ?

Co oznacza certyfikat GS ?

Certyfikat wyrobu TÜV Rheinland

Każdego roku TÜV Rheinland bada szeroki zakres wyrobów pod kątem ich bezpieczeństwa i jakości. Po pozytywnym zakończeniu procesu badawczego, wyrób otrzymuje certyfikat, potwierdzający spełnienie wymogów, według których został zbadany. Jest to ogromne ułatwienie dla kupujących w trakcie podejmowania decyzji zakupowych. Jest potwierdzeniem przez niezależnych ekspertów jakości i bezpieczeństwa wyrobu.

Przyznanie znaku certyfikacji bądź certyfikatu często poprzedzają badania laboratoryjne. Celem tych badań jest weryfikacja produktów pod kątem ich zgodności z przepisami prawnymi oraz normami przedmiotowymi dotyczącymi określonych grup funkcjonalnych. Wśród popularnych badań produktów konsumenckich znajdują się: testy dotyczące trwałości, wytrzymałości, odporności na wstrząsy, stabilności, bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego. A także badania materiałów i powierzchni, oceny ergonomii oraz funkcjonalności, badania porównawcze i analizy jakościowe.
Pozytywne wyniki badań laboratoryjnych wyrobów, audytu Warunków Techniczno -Organizacyjnych (WTO) oraz merytorycznej oceny eksperta są podstawą do wydania certyfikatu dla poszczególnych produktów.

TÜV Rheinland bada próbkę reprezentatywną wyrobów zgodnie z postawionymi wymogami. Badania te są zwykle prowadzone w laboratoriach TÜV Rheinland. W wyjątkowych przypadkach, takich jak duże urządzenia eksperci badają wyroby w miejscach produkcji. W celu utrzymania jakości I bezpieczeństwa wyrobu pracownicy TÜV Rheinland monitorują miejsce produkcji i sprawdzają bieżącą produkcję z próbką referencyjną. W ten sposób zapewniają że wyroby spełniają wymagania certyfikacji.

W zależności od tego czego dotyczyła certyfikacja znak certyfikacji może być wykorzystywany na produkcie, jego opakowaniu, etykiecie i materiałach marketingowych z nim związanych. Posługiwanie się znakami certyfikacji na wyrobach może wpływać na większą konkurencyjność oraz wzrost znaczenia producenta na rynku. 

 

 

Pasuje do

OLFA ostrza SKB-7

OLFA ostrza SKB-7

Ostrza do noża SK-7