Zmiany dotyczące mat podkładowych

W związku z ograniczeniami  UE w zakresie chemikaliów, dotyczącymi dopuszczania na rynek produktów zawierających w swoim składzie ftalany, nastąpiły pewne zmiany w technologii produkcji mat podkładowych OLFA.
Ftalany to wszechobecna grupa związków chemicznych występujących w różnych produktach wykonanych z tworzyw sztucznych, wynikająca z ich przydatności jako niedrogich dodatków. Stosowane jako plastyfikatory w materiałach polimerowych i gumowych, m.in. w polimerach na bazie winylu, takich jak polioctan winylu (PVA), polichlorek winylu (PVC) i polichlorek winylidenu (PVDC). Znajdują się w różnych produktach konsumenckich, w tym w produktach do majsterkowania (DIY), wyrobach medycznych, opakowaniach, sprzęcie sportowym, farbach czy zabawkach.
Ponieważ z ostatnich badań wynika, że mogą one mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie, Unia Europejska wprowadziła szereg legislacji ograniczających stosowanie sześciu ftalanów - BBP, DBP, DEHP, DIDP (ftalan di-izodecylu), DINP (ftalan di-izononylu) i DNOP (ftalan di-n-oktylu) w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci. Wraz z innymi ftalanami, te sześć związków jest regulowanych przez dyrektywę REACH i kilka innych przepisów.  Producenci i dostawcy muszą dążyć do zachowania zgodności z tymi przepisami.
W materiale, z którego wykonywane były i są maty do cięcia OLFA, poziom ftalanu DEHP jest na dużo niższym poziomie niż dopuszczają normy. Firma OLFA zdecydowała się jednak zastąpić maty wykonane z polimeru o dotychczasowym składzie chemicz- nym matami wykonanymi z polimeru plastyfikowanego dodatkami zgodnymi z dyrektywą REACH i od maja 2020 wstrzymała sprzedaż do krajów Uni Europej- skiej oferowanych dotychczas mat podkładowych.
Nie oznacza to jednak rezygnacji z rynku europejskiego – firma OLFA przygotowała produkcję mat podkładowych o składzie chemicznym zmodyfikowanym zgodnie z regulacjami UE, dopuszczonych do sprzedaży w UE po 7 lipca 2020. Maty te są produkowane równolegle z matami o dotychczasowym składzie chemicznym i w efekcie zastąpią je na rynku UE. Jeśli chodzi o oznaczenie tych mat,  to na końcu dotychczasowego oznaczenia dodany został symbol RC


Omawiane powyżej regulacje UE dopuszczają sprzedaż produktów, które wjechały na teren UE przed wejściem w życie nowych regulacji – aż do wyczerpania stanów magazynowych.