Ostrza nowej generacji

Wśród ostrzy segmentowych OLFA ostrza ExcelBlack o symbolach ABB, LBB i HBB zwracają uwagę swoim czarnym kolorem.
W stosunku do ostrzy standardowych AB, LB i HB w ostrzach tych zmniejszony został kąt ostrzenia i zwiększona  szerokość ostrzenia. Efekt tych zmian uwidoczniły przeprowadzone badania porównawcze. Przedmiotem badania były podstawowe parametry decydujące o użyteczności ostrzy : początkowa zdolność przecinania, odporność na zużycie i trwałość.

Początkową zdolność przecinania określa ilość arkuszy wzorcowego papieru, które badane ostrze jest w stanie jednorazowo przeciąć przy użyciu stałej siły. Wielokrotne powtórzenie tej próby pozwala na zbadanie odporności ostrza na zużycie. Oceny trwałości ostrza dokonuje się natomiast na podstawie oględzin krawędzi tnącej po wykonaniu określonej liczby cięć materiału wzorcowego.

Standardowe ostrze AB w pierwszej próbie przecięło 110 arkuszy, natomiast ostrze ABB przecięło 130 arkuszy w pierwszej próbie a 100 arkuszy w próbie czwartej. Ostrze LB w pierwszej próbie przecięło 130 arkuszy, natomiast ostrze LBB - 160 arkuszy w pierwszej próbie i 140 arkuszy w próbie czwartej. Średnia ilość arkuszy przecinanych przez konkurencyjne ostrza wahała się w obydwu przypadkach na poziomie 60-80 arkuszy.

Początkowa zdolność przecinania ostrzy ExcelBlack okazała się zatem aż o 25% wyższa od ostrzy standardowych oraz osiągnęła wynik blisko dwukrotnie wyższy od porównywalnych ostrzy innych producentów. Testy potwierdziły, że dzięki wprowadzonym zmianom geometrii krawędzi tnącej ostrza ExcelBlack uzyskały wybitną zdolność przecinania. Wprawdzie trwałość ostrzy w porównaniu z ostrzami standardowymi AB i LB uległa nieznacznemu obniżeniu, jednak w dalszym ciągu przewyższa ona tym parametrem ostrza segmentowe oferowane przez innych producentów. Ostrza ABB i LBB świetnie sprawdzają się wśród profesjonalistów i ludzi pracujących w miejscach gdzie wymagane jest uzyskanie perfekcyjnej, gładkiej krawędzi cięcia. Opierając się na wynikach przeprowadzonych badań można bez przesady stwierdzić, że ostrza ExcelBlack to nowa generacja ostrzy segmentowych.

 

Pasuje do

OLFA ostrza ABB

OLFA ostrza ABB

Profesjonalne, czarne ostrze segmentowe o szerokości 9mm serii Excelblack

OLFA ostrza LBB

OLFA ostrza LBB

Profesjonalne, czarne ostrze segmentowe o szerokości 18mm

OLFA ostrza HBB

OLFA ostrza HBB

Ostrze segmentowe o szerokości 25mm serii ExcelBlack