Bezpieczne cięcie i obchodzenie się z tekturowymi opakowaniami

Te zasady są pewnie wielu znane, ale nigdy za wiele przypominania. Zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

■  Sprawdź kartony pod kątem uszkodzeń lub wycieków. Jeśli uszkodzony karton zawiera proszek, aerozol, płyn, łatwopalne lub niebezpieczne chemikalia, nie należy go otwierać. W przypadku przeciekania łatwopalnych materiałów, zlokalizuj gaśnicę. Umieść uszkodzony karton w pojemniku na odpady i przenieś go do bezpiecznego miejsca przeznaczonego do przechowywania rozlanych płynów. Następnie zgłoś szkody zgodnie z procedurami.

■  Sprawdź klapki kartonu pod kątem obecności zszywek. Często zszywki mogą być przykryte taśmą uszczelniającą karton. Zachowaj ostrożność podczas cięcia wokół zszywek, które powodują uszkodzenie ostrza.

■  Nóż z przecinanego opakowania zawsze wyciągaj z dala od ciała. Zachowaj bezpieczną odległość od współpracowników i klientów podczas cięcia.

■  Użyj metalowej płetwy (nóż SK-9), do otwarcie kartonu oklejonego taśmą papierową lub plastikową taśmą transportową. Zapobiegnie to uszkodzeniu zawartości kartonów wewnętrznych, takich jak plastikowe torby lub butelki z płynem.

■  Zmień ostrze, gdy tylko się stępi. Tępe ostrze ślizga się po kartonie i może zsunąć się z pożądanej ścieżki cięcia, zwiększając szanse na obrażenia  i uszkodzenie produktu.

■  Nie wyrzucaj zużytych ostrzy do kosza na śmieci. Wyrzuć zużyte ostrza do zatwierdzonego pojemnika, takiego jak pudełka lub puszki na ostrza OLFA, aby zapobiec obrażeniom.