Professional mats

OLFA model NCM-M

OLFA model NCM-M

620x450mm professional self-healing mat

OLFA model NCM-L

OLFA model NCM-L

900x620mm professional self-healing mat

OLFA model TCM-M

OLFA model TCM-M

620x450mm self-healing cutting mat - translucent