Kilka ważnych zasad

Jak prawidłowo
używać narzędzi

Rzeczy, o które warto zapytać by bezpiecznie używać  
tnących narzędzi OLFA

1
Pracując nożami z ostrzem segmentowym dobrze jest używać okularów ochronnych.
 
Pamiętaj, aby używać noża i ostrza odpowiedniego do grubości i rodzaju przecinanego materiału .
 
2
Wysokiej jakości ostrza pozwalają pracować z użyciem mniejszej siły.
 
Używaj ostrza o dobrej krawędzi tnącej. To zapewni ci bezpieczeństwo eliminując ryzyko skaleczenia, a Twojemu projektowi zapewni wyraźne, czyste cięcie.
 
3
W trakcie pracy nożem z ostrzem segmentowym, z prowadnicy powinien wystawać najwyżej jeden segment ostrza.
 
Jeśli do skutecznego cięcia potrzebna jest dłuższa krawędź tnąca, należy używać rękojeści z przedłużoną prowadnicą ostrza - OLFA OL, która chroni ostrze przed niekontrolowa-nym wyłamaniem. Jeżeli zachodzi potrzeba użycia noża z ostrzem wysuniętym na pełną długość, należy stosować ostrza bez nacięć segmentujących - OLFA LB-SOL. Są one odporne na przypadkowe wyłamanie.
 
 
4
Zużyte segmenty ostrza należy odłamywać za pomocą dołączonego do noża odłamywacza lub kleszczy.
 
Zużyte i odłamane segmenty ostrzy są wciąż ostre i mogą skaleczyć. Z tego powodu nie należy ich wyrzucać do pojemników na ogólne odpadki. Najlepiej jest gromadzić je w przeznaczonym do tego celu specjalnym pojemniku np. model OLFA DC-2 lub DC-4, a po zakończeniu pracy przeka-zać do miejsca, gdzie zbierane są odpady przeznaczone na złom.
 
5
Przecinając materiał wzdłuż linii prostych lub szablonów jako prowadnicy należy używać liniału z krawędzią prowadzącą o wysokości min. 2mm.
 
Używanie liniałów kreślarskich, charakteryzujących się krawędzią ściętą w klin, jest szczególnie niebezpieczne i może być przyczyną bardzo poważnych skaleczeń.
 
6
Nie należy używać prowadnicy ostrza noża segmentowego do czynności typu dociskanie, podważanie, dokręcanie itp.
 
Jeżeli w trakcie pracy zdarza się taka potrzeba, należy wybrać rękojeść z przystosowaną do tych celów stalową płetwą (modele OLFA OL, L-5 lub L5-AL. Rękojeść z uszkodzoną prowadnicą należy wymienić na nową, gdyż oprócz stwarzania trudności w precyzyjnym posługiwaniu się nożem będzie tępić zamontowane w nim ostrza.
 
7
Noże i ostrza OLFA należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci !
 
Zawsze przechowuj noże w rękojeści i trzymaj je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dobrym pomysłem jest również przechowywanie noża w znanym miejscu.