Zapisz się na newsletter

K.O.M.A Olfa

Bezpieczeństwo cięcia

Aby rozciąć karton i warstwę ochronnych folii pracownik najczęściej używa noża. Ale wszędzie tam, gdzie pojawia się ostre narzędzie, istnieje także ryzyko wystą- pienia wypadku. Ostre narzędzia wykorzystywane są oczywiście w różnych branżach, jednakże to właśnie rozpakowywanie towarów jest jednym z najbar- dziej niebezpiecznych procesów. Czynności te należą do działań podstawowych, m.in. w magazynach przyzakładowych, hurtowniach i wielkopowierzchniowych sklepach. Wykluczenie lub chociaż ograniczenie zagrożenia, które pojawia się w sytuacji odpakowywania towarów, czy też w innych okolicznościach – przy transporcie lub rozładunku, powinno być istotne.

 

Powód podjęcia środków bezpieczeństwa jest najbardziej prozaiczny z możliwych - pieniądze. Wypadek przy pracy to koszty dla firmy. To po pierwsze wypłacenie odszkodowania, a po drugie przestoje w pracy. W kwestii odpakowywania towarów na magazynach w grę wchodzi jeszcze jeden czynnik. Źle odpakowany produkt - uszkodzony bądź też chociaż w widoczny sposób zarysowany, nie może przecież zostać wyeksponowany na sklepowych półkach, a tym bardziej sprzedany. Straty i jeszcze raz straty.

Wydawałoby się więc, że podjęcie kroków w celu eliminacji tego typu  sytuacji, powinno być chociażby z finansowego punktu widzenia oczywistością. Ale ciągle jeszcze tak nie jest. Przeważa bagatelizowanie kwestii bezpieczeństwa produktów oraz pracowników. To przecież żadna filozofia – pracownik bierze karton i rozcina go z prawa do lewa i koniec rozmowy. Taka marginalizacja problemu budzi jednak uzasadnione wątpliwości

 W wielu zakładach pracy dominuje przekonanie, że wystarczy zachowanie niezbędnej ostrożności i zdrowego rozsądku. Jednak wspomniana wiedza i doświadczenie oraz ostrożność to jedno, natomiast ograniczanie ryzyka, poprzez wyeliminowanie niebezpiecznych narzędzi to druga kwestia. Szczególnie, gdy używane na ogół do rozpakowywania noże to noże segmentowe, które posiadają niczym nie osłonięte ostrze. Poza tym ostrze to jest odłamywane, a jego nieoczekiwane odłamanie podczas pracy może poważnie ranić pracownika.

 

Alternatywą dla nich są noże bezpieczne, które można podzie- lić na dwie grupy: noże z ukrytym ostrzem oraz noże z mechanizmem sprężynowym.  Są one przeznaczone przede wszystkim dla osób pracujących w magazynach, sklepach, liniach produkcyjnych i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność bezpiecznego otwierania opakowań. Zmniejszają ryzyko skale- czenia pracownika oraz eliminują możliwość przypadkowego zanieczyszczenia surowca odłamkiem ostrza np. w przemyśle spożywczym.

 

Część sklepów zdecydowała się już na takie rozwiązanie. Ich pracownicy muszą przestrzegać wielu zasad, które mają na celu tylko i wyłącznie ich bezpieczeństwo. Rozpakowywanie towaru podlega ścisłym procedurom:

 

1/ przed przystąpieniem do rozpakowania kartonu sprawdzane są znaki bezpieczeństwa na opakowaniu;
2/ pracownicy posługują się bezpiecznymi nożami, wyposażonymi w samochowające się do rękojeści ostrze. Zdarza się, że pracow- nicy otrzymują również elastyczne smycze, które przypięte do odzieży mają zapobiec gubieniu nożyków;
3/ przy rozpakowywaniu towarów przy użyciu noża pracownicy zobowiązani są do wykonywania cięć wyłącznie od siebie lub w poprzek - nigdy do siebie!
4/ rozpakowywanie towaru odbywa się jedynie w miejscach do tego wydzielonych (magazyny), a odległość między stanowiskami pracy dla rozpakowujących kartony nie powinna być mniejsza niż 60 cm.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku zależy od wielu czynników, jednakże tempo pracy, presja czasu, doświadczenie, a także stan psychofizyczny pracownika mają tutaj niebagatelne znaczenie. Nie warto więc bagatelizować tego zagadnienia i sprowadzać rozcinania kartonu do automatycznego ruchu "z prawa do lewa", tylko jednak zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenie.